เรียนรู้ “เรื่องการบริหารงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท” ผ่านช่องทางออนไลน์ กับ วิทยาลัยดุสิตธานี ที่นี่เราสอนในรูปแบบออนไลน์ แต่ได้ความรู้แบบเจาะลึก พร้อมถาม-ตอบ พูดคุยกับวิทยากร

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้พร้อมขึ้นสู่ระดับผู้บริหารขององค์กร ด้วยหลักสูตรเรียนออนไลน์ “การบริหารงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับหัวหน้างาน)” ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 พร้อมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การบริหารงานส่วนหน้าให้เกิดความราบรื่น มีประสิทธิภาพสูง และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้าพักนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การศึกษาข้อมูลใหม่ ๆ เพิ่มเติม และได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ จึงถือเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อการปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ อีกทั้งผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารของแผนกต้อนรับส่วนหน้ายังจำเป็นต้องทราบวิธีการทำรายงานต่าง ๆ และการดูข้อมูลทางด้านตัวเลขของรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจด้วย
หลักสูตรออนไลน์ “การบริหารงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท” นี้เหมาะสำหรับผู้สนใจที่อยู่ในตำแหน่งระดับหัวหน้างานบริการส่วนหน้าระดับต้นถึงระดับกลางของโรงแรม รีสอร์ทและสถานที่เช่าห้องพักทั่วไป หรือไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีความรู้ในด้านการบริหารงานส่วนหน้า ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมากด้วยประสบการณ์ คุณณรรฐ ตีระแพทย์ Group General Manager and Business Developing Director ของ L.S. Hotels & Resorts Group และเจ้าของเพจ Facebook “ความรู้รอบโรงแรม”
โดยเนื้อหาของหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้นั้นเริ่มจากภาพรวมของแผนกต้อนรับส่วนหน้า ไปจนถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้า การจัดการและวางแผนด้านอัตรากำลังคน ราคาห้องพักและกลุ่มลูกค้า เทคนิคการเพิ่มรายได้กับงานบริการส่วนหน้า การจัดการงานบริการลูกค้าส่วนหน้า และปิดท้ายด้วยกรณีศึกษาการบริหารงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า

หลักสูตรออนไลน์ “การบริหารงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท” เป็นหลักสูตรการอบรม 2 วัน จัดตารางเรียนขึ้นในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ทุกวัน ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม 6,900 บาทต่อท่าน www.dtc.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, ไลน์ line@:dusit.edu