เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ในหลักสูตร “การบริหารภัตตาคาร” กับวิทยาลัยดุสิตธานี สอนสดออนไลน์ ถามตอบกับวิทยากรได้ในทันที

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ “การบริหารภัตตาคาร” ขึ้นภายใต้ DTC ONLINE EDUCATION PROGRAMS ในวันที่ 30-31 มกราคม 2564 สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ใฝ่ฝันและต้องการพัฒนาเพิ่มความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรนี้จะสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในทุกมิติของการบริหารจัดการภัตตาคารและร้านอาหารให้กับผู้เรียน เพื่อสามารถรักษาความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนและนำไปพัฒนาธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ โดยเนื้อหาของหลักสูตรเป็นการเตรียมให้ผู้เรียนได้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นความรู้ทั่วไปในการบริหารธุรกิจร้านอาหาร การเข้าใจกลุ่มลูกค้า และกำลังซื้อ การพัฒนาวางแผนเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ต้นทุนอาหารและการตั้งราคาขาย การจัดวางกำลังคนให้เหมาะสมกับขนาดของร้าน ต้นทุนบุคลากร การบริหารลูกค้าภายในและภายนอก การสั่งสินค้าและการรับสินค้า การควบคุมคุณภาพอาหารและต้นทุน สิ่งที่ต้องทำในการเปิดและปิดร้านในแต่ละวัน การตรวจสอบคลังสินค้า การเพิ่มยอดขาย การทำระบบการเงินในร้าน การควบคุมเงินสด และบริหารเงินสดย่อย เรียนรู้การใช้งานเครื่อง POS การทำงบประมาณค่าส่งเสริมการตลาด ไปจนถึงการวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร เป็นต้น

หลักสูตรออนไลน์ “การบริหารภัตตาคาร” เหมาะสำหรับผู้สนใจทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่ายขาย หัวหน้าฝ่ายการตลาด ผู้ดูแลยอดขายและรายได้ ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ผู้ที่สนใจเปิดร้านอาหารและอยากเริ่มต้นทำธุรกิจ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง คุณมธุรส วงศ์ประดู่ เป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ผู้จัดการแผนกจัดซื้อขององค์กรที่ทำธุรกิจด้านภัตตาคาร มาถ่ายทอดความรู้พร้อมตอบคำถามให้กับผู้เรียนในคลาส

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการอบรม 2 วัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพียงแค่ 6,900 บาทต่อท่านเท่านั้น www.dtc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, ไลน์ line@:dusit.edu