เมืองรื่อจ้าวในมณฑลซานตงเดินหน้าฟื้นคืนชีวิตใหม่ให้ “การแพทย์แผนจีนโบราณ”

เทศกาลวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองรื่อจ้าวได้ปิดฉากลงด้วยความสำเร็จอย่างงดงามท่ามกลางฤดูร้อนที่ใบจิงจูฉ่ายส่งกลิ่นหอมอบอวล โดยตลอดระยะเวลาสามวันได้มีการจัดนิทรรศการ การแสดง การบรรยายให้ความรู้ คลินิกรักษาฟรี และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนจีนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนมากขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมถึงได้สัมผัสกับการฟื้นคืนชีวิตชีวาให้กับ “การแพทย์แผนจีนโบราณ” อีกด้วย

สถานที่จัดงานประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน พื้นที่ระบุเอกลักษณ์ของยาจีนโบราณ พื้นที่สัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีการแพทย์แผนจีน พื้นที่เพื่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ ฯลฯ โดยมุ่งเน้นนำเสนอความสำเร็จในการพัฒนาการแพทย์แผนจีนในเมืองรื่อจ้าว ซึ่งเป็นแหล่งยาจีนโบราณ เทคนิคโบราณ และตำราการแพทย์แผนจีนโบราณ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมโรงพยาบาลแถวหน้า แผนกการแพทย์เลื่องชื่อ และแพทย์ชื่อดัง รวมถึงความสำเร็จในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการแพทย์แผนจีน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมอีกมากมาย เช่น การสาธิตวิธีการทำเครื่องกำยานจีนโบราณ วิธีการปรุงยาจีนโบราณ และวิธีการทำถุงเครื่องหอม ผู้เข้าร่วมงานจึงได้สัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของการแพทย์แผนจีนอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน การสาธิตกายบริหารแบบชี่กงประเภทต่าง ๆ เช่น ปาต้วนจิ่นและไทเก๊ก ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันสืบทอดศาสตร์การแพทย์แผนจีนและตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬาและการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิม

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เมืองรื่อจ้าวซึ่งมีทรัพยากรเพียบพร้อม ได้มุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงในมิติเชิงสถาบันและอุตสาหกรรม โดยมีการปรับปรุงระบบบริการการแพทย์แผนจีนอย่างต่อเนื่อง และจนถึงปัจจุบัน เมืองรื่อจ้าวได้มีการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์สุขภาพประจำตำบล (ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน) และ “ศูนย์การแพทย์แห่งชาติ” รวม 55 แห่ง นอกจากนี้ เมืองรื่อจ้าวได้คัดเลือกและสร้างศูนย์สุขภาพการแพทย์แผนจีนเฉพาะทาง 20 แห่ง และสร้าง “ศูนย์การแพทย์แห่งชาติ” คุณภาพสูง 4 แห่ง เพื่อให้บริการการแพทย์แผนจีนอย่างเต็มรูปแบบในศูนย์บริการสุขภาพชุมชนและศูนย์สุขภาพประจำตำบล ขณะเดียวกัน เมืองรื่อจ้าวยังได้เริ่มตรวจสอบและจำแนกลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีการบำบัดรักษาด้วยการแพทย์แผนจีน 15 รายการ

ที่มา: โรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนโบราณเมืองรื่อจ้าว