เมืองมู่ตันเจียงจัดการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว

การประชุมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมณฑลเฮย์หลงเจียงครั้งที่ 4 ได้มีขึ้นที่เมืองมู่ตันเจียงเมื่อวันที่ 1-3 กันยายนที่ผ่านมา และคาดว่าจะช่วยส่งเสริมทรัพยากรการท่องเที่ยวและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมืองมู่ตันเจียง

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในหัวข้อ “ทิวทัศน์จิงป๋ออันงดงามราวกับกระจกและป่าหิมะอันกว้างขวางดุจมหาสมุทร” โดยได้จัดพิธีเปิดการประชุมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมณฑลเฮย์หลงเจียง ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีอันทรงอิทธิพลในแวดวงการท่องเที่ยวของมณฑล ขึ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ที่ทะเลสาบจิงป๋อ จุดชมวิวอันโด่งดังของเมืองมู่ตันเจียง

ในฐานะเมืองเจ้าภาพจัดการประชุมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมณฑลเฮย์หลงเจียงครั้งที่ 4 ทางเมืองมู่ตันเจียงได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันครอบคลุม เพื่อเสริมสร้างมณฑลเฮย์หลงเจียงให้เป็นมณฑลที่มีความเข้มแข็งในด้านการท่องเที่ยว และเพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว เมืองมู่ตันเจียงเตรียมสร้างกลไกใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สร้างการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบรอบด้านในรูปแบบใหม่ และพัฒนาแหล่งที่มีความน่าสนใจเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชนบท โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการยกระดับและสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เมืองมู่ตันเจียงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบรอบด้าน โดยได้ส่งเสริมโครงการก่อสร้างและพลิกโฉมรวมกัน 177 โครงการ ในขณะเดียวกันยังได้เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวทั่วทั้งภูมิภาค พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 66 รายการและเส้นทางท่องเที่ยวใน 7 หมวดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชมน้ำแข็งและหิมะ และการท่องเที่ยวสีแดงซึ่งหมายถึงการท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์

สำหรับไฮไลท์ของการประชุมนี้ เมืองมู่ตันเจียงได้เปิดตัวโครงการสาธิต 29 โครงการใน 5 หัวข้อหลักด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวสีแดงแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูชนบท ผลิตภัณฑ์รวมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ยกระดับคุณภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นทรัพยากรอันรุ่มรวยและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวของเมืองมู่ตันเจียง

สำหรับทรัพยากรและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนั้น เมืองมู่ตันเจียงได้ส่งเสริมการสร้างจุดชมวิวและสถานที่ทางวัฒนธรรมสีแดงรวมกัน 35 แห่งด้วยกัน ทั้งยังสร้างผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูชนบท และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอีก 7 แห่ง

นอกจากนี้ เมืองมู่ตันเจียงยังได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาการบริหารจัดการ บริการ และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวให้มีความเป็นดิจิทัล ผ่านการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในแง่ของรูปแบบการนำเสนอ รูปแบบบริการ และประสบการณ์อันรอบด้าน เมืองมู่ตันเจียงมุ่งขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพ โดยได้มีการส่งเสริมการฟื้นฟูและยกระดับโครงการต่าง ๆ ในจุดชมวิวเก่าแก่ 8 จุด รวมถึงทะเลสาบจิงป๋อ ซึ่งได้เข้ามาเร่งการพัฒนาชุดชมวิวอันโด่งดังเหล่านี้ใหม่

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1609443/20210907083859.jpg