เมืองนางาโนะของญี่ปุ่นเตรียมจัดงานประดับไฟเซนโคจิ โอโมเตะซันโด บริเวณวัดเซนโคจิ 10-18 ธ.ค.นี้

เว็บไซต์ที่จัดงาน: https ://www.nagano-cvb.or.jp/designweek/
นางาโนะ ดีไซน์ วีค (NAGANO DESIGN WEEK)
งานประดับไฟเซนโคจิ โอโมเตะซันโด (Zenkoji Omotesando Illumination) ประจำเมืองนางาโนะ เตรียมประดับไฟบนต้นไม้ริมถนนทอดยาว 1.8 กิโลเมตร ระหว่างสถานีรถไฟนางาโนะจนถึงวัดเซนโคจิ รวมถึงบริเวณรอบวัดเซนโคจิ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการจัดแสดงแสงสีภายใต้การกำกับดูแลของนักออกแบบพื้นที่ คุณโยชิมิ ฮาเซงาวะ (Yoshimi Hasegawa) ในธีม “แสงแห่งสันติภาพ (Light of Peace)” ขณะเดียวกัน อาคารหลักและวิหารของวัดเซนโคจิซึ่งเป็นสมบัติประจำชาติ จะมีการประดับไฟควบคู่ไปกับการแสดงดนตรีเพื่อสร้างประสบการณ์แสงสีเสียงในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

เค้าโครงงานกิจกรรม

ชื่องาน: นางาโนะ ดีไซน์ วีค: งานประดับไฟเซนโคจิ โอโมเตะซันโด (NAGANO DESIGN WEEK Zenkoji Omotesando Illumination)

วันที่: ประดับไฟในเมือง 23 พ.ย. 2565 – 12 ก.พ. 2566
ตั้งแต่ 17:00 น. – 22:00 น.
ประดับไฟในวัดเซนโคจิ 10-18 ธ.ค. 2565
ตั้งแต่ 17:00 น. – 20:00 น.

ผู้จัดงาน: คณะกรรมการจัดงานประดับไฟเซนโคจิ โอโมเตะซันโด

ร่วมกับ: เจแปน ดีไซน์ วีค (Japan Design Week) / เอ็นพีโอ ดีไซน์ แอสโซซิเอชัน (NPO Design Association) / สำนักงานใหญ่ที่กรุงโตเกียวของหนังสือพิมพ์โยมิอุริ ชิมบุน (Yomiuri Shimbun Tokyo Head Office)

สนับสนุนโดย: เอเบิล แอนด์ พาร์ทเนอร์ อิงค์ (ABLE & PARTNERS INC.)

สอบถามได้ที่: คณะกรรมการจัดงานประดับไฟเซนโคจิ โอโมเตะซันโด

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการจัดงานประดับไฟเซนโคจิ โอโมเตะซันโด (สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองนางาโนะ ฝ่ายการท่องเที่ยวในประเทศและระหว่างประเทศ)

https://www.nagano-cvb.or.jp/designweek/contact.html

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1939897/Zenkoji_Omotesando_Illumination_Dec_10th___18thZenkoji_Temple_Nagano_City.jpg
คำบรรยายภาพ – เมืองนางาโนะของญี่ปุ่นเตรียมจัดงานประดับไฟเซนโคจิ โอโมเตะซันโด บริเวณวัดเซนโคจิ 10-18 ธ.ค.นี้