เผยพฤติกรรมคนต่างเจน เจน X สนใจแต่งงาน เจน Y มีแนวโน้มแต่งกับงาน เจน Z ชอบเข้าหาผู้คนที่สุด

กำลังมาแรงกับหลักการ Marketing 5.0 ที่เน้นทำความเข้าใจผู้คนแต่ละเจนเนอเรชัน เช่นกันกับการหาคนพิเศษในชีวิต ไม่ว่าใครก็อยากเจอกับคนที่ตรงใจและเข้ากันได้มากที่สุด ตามหลักการตลาดแล้ว หากรู้ความสนใจและพฤติกรรมของคนในแต่ละเจนเนอเรชันก็จะสามารถวางแผนทำให้อีกฝ่ายสนใจได้มากขึ้น แอปพลิเคชันหาคู่ SweetRing ซึ่งมีฐานผู้ใช้ในหลายช่วงวัย ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมและความสนใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันแต่ละเจนเนอเรชันผ่านจำนวนครั้งการเข้าหาผู้ใช้คนอื่นๆ และการตั้งคำถามในฟังก์ชันคำถามประจำวัน

การสำรวจพบว่าผู้ใช้เจนเนอเรชัน X หรือผู้ใช้ที่ปัจจุบันอายุ 41 – 55 ปี เป็นฝ่ายเข้าหาผู้คนใหม่ๆ เฉลี่ยวันละ 3.4 คน ขณะที่การตั้งคำถามบนแอปพลิเคชันมักจะอยู่ในหัวข้อ ‘การแต่งงาน’ ‘ไลฟ์สไตล์’ และ ‘ค่านิยมในชีวิต’ ตามลำดับ ตรงกับความเป็นเจน X ที่จริงจัง และมีชีวิตอยู่ในช่วงที่มั่นคงพร้อมสร้างครอบครัวแล้ว จึงต้องการมีบทสนทนาที่เกี่ยวกับการแต่งงานและเรียนรู้ฝ่ายตรงข้ามจากคำถามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และค่านิยม

ผู้ใช้เจนเนอเรชัน Y หรือผู้ใช้ที่ปัจจุบันอายุ 26 – 40 ปี เข้าหาผู้คนใหม่ๆ บนแอปพลิเคชันเฉลี่ยวันละ 5.1 คน มักจะตั้งคำถามบนแอปพลิเคชันโดยเน้นหัวข้อ ‘การเดท’ ‘งาน’ และ ‘ค่านิยมในชีวิต’ ตามลำดับ สื่อว่าคนเจน Y นั้นแม้จะต้องการเรียนรู้กันจากคำถามเรื่องการเดทและค่านิยม แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับการทำงานหาเงินเพราะกำลังอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัว เจน Y จึงเป็นเจนเนอเรชันเดียวที่มีการตั้งคำถามในหัวข้อการงานมากกว่าเจนอื่นๆ อย่างชัดเจน

และเจนเนอเรชัน Z หรือผู้ใช้ที่มีอายุ 18-25 ปี มีการเข้าหาผู้คนใหม่ๆ มากที่สุดเฉลี่ยวันละ 6.5 คน มักจะตั้งคำถามในหมวด ‘ไลฟ์สไตล์’ ‘การเดท’ และ ‘ค่านิยมในชีวิต’ ตามลำดับ โดยการเดทมาเป็นอันดับที่สอง แตกต่างจากสองเจนก่อนหน้าที่มีการตั้งคำถามเรื่องการแต่งงานและการเดทมาเป็นอันดับแรก โดยทั่วไปแล้วคนเจน Z มักจะถูกมองว่าเป็นเจนเนอเรชันที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกมากกว่าเจนอื่นๆ การตั้งคำถามของเจนนี้จึงมีความหลากหลายกว่า โดยยังให้ความสำคัญกับการเดทแต่สนใจที่จะทำความรู้จักกันผ่านคำถามเรื่องไลฟ์สไตล์มากกว่า นอกจากนี้ยังเป็นเจนเนอเรชันที่มีการใช้ฟังก์ชันคำถามประจำวันสูงที่สุดอีกด้วย

ช่วงวัยที่ต่างกันทำให้คนแต่ละเจนเนอเรชันให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกัน ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแค่ช่วยในแง่การใช้แอปพลิเคชันหาคู่เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับใครจะมองเห็นวิธีการใช้ในรู้แบบใด

เกี่ยวกับ SweetRing
SweetRing เป็นแอปพลิเคชันหาคู่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับคนโสดที่ต้องการความสัมพันธ์จริงจัง มีระบบอัลกอริธึมเฉพาะตัวที่ช่วยคนโสดหาคู่ที่ตรงใจ ใช้งานง่ายและปลอดภัยด้วยศูนย์บริการลูกค้าที่มีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ยอดดาวน์โหลดทั่วโลกมากกว่า 4 ล้านครั้ง และจับคู่มากกว่า 50 ล้านครั้ง 


สามารถดาวน์โหลด SweetRing ได้ที่ App Store หรือ Google Play Store