เปิดให้จองบูธในงาน Medical Taiwan 2023

ไทเป ไต้หวัน – Media OutReach – 7 ธันวาคม 2022 – ตามข้อมูลของบริษัทวิจัย BMI Research พบว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ในตลาดโลกมีมูลค่า 454.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2021 เพิ่มขึ้น 6.3% จากปี 2020 และคาดว่าจะสูงถึง 535.2 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2024 ด้วยการคำนวณอัตราการเติบโตรายปีแบบผสม (CAGR) ประมาณ 5.6% จากปี 2021 ถึง 2024

307926-Picture_4_.jpg2_.jpeg