เบิร์ธเดย์อบอุ่น

คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ(นั่งกลาง), มุกดา เอื้อวัฒนะสกุล(คนที่ 5 จากซ้าย)และ รัตนา นรพัลลภ
(คนที่ 6 จากขวา)จัดงานวันคล้ายวันเกิดให้น้องชายสุดเลิฟ สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์(คนที่ 9 จากซ้าย) โดยมี
แม่รี่ จิราธิวัฒน์(คนที่ 4 จากขวา), อาภัสรา หงสกุล(คนที่ 5 จากซ้าย), จินตนา บุญรัตน์(คนที่ 5 จากซ้าย), ภัค
(ซ้ายสุด) และ สุกุลยา เพ่งศรี(คนที่ 2 จากขวา) พร้อมลูกๆหลานๆ ร่วมอวยพรอย่างอบอุ่น ที่ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน