Lazada

เบตเตอร์ ซิตี้ ร่วมมือกับชุมชนวังไผ่จัดกิจกรรม ‘ปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์พื้นที่สีเขียว’

ผ่านไปแล้วกับโครงการปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2567 กับชุมชนวังไผ่ โดยมี นางชลธิชา วงษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ พร้อมด้วยนายเอนก สืบสอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตายอด รวมพลังกับ นายนำพล ตันติมาสกุล และทีมงาน บริษัท เบตเตอร์ ซิตี้ จำกัด ปลูกต้นไม้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ณ บริเวณวัดหนองตายอด ตำบลวังไผ่

พื้นที่ 1 ณ บริเวณวัดหนองตายอด หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะสังข์

พื้นที่ 2 ณ บริเวณคันอ่างกักเก็บน้ำหนองมะสังข์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะสังข์

พื้นที่ 3 ณ บริเวณป่าชุมชนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านวังไผ่