เทอร์ราเพย์ (โมเบ็กซ์) จับมือเอ็ม-เพซา ในเครือซาฟารีคอม

เทอร์ราเพย์ (โมเบ็กซ์) จับมือเอ็ม-เพซา ในเครือซาฟารีคอม ให้บริการโอนเงินข้ามพรมแดนขาออกอย่างราบรื่น