เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย อัญเชิญครุฑพระราชทาน

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา จัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑตราตั้งพระราชทาน ขึ้นประดิษฐาน ที่โรงแรมเซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย โดยมี คุณหญิง สุจิตรา มงคลกิติ, มุกดา เอื้อวัฒนะสกุล, รัตนา นรพัลลภ, สุพัตรา จิราธิวัฒน์, ผศ.วุฒิศักดิ์ – ตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์, พิมพิศา จิราธิวัฒน์ และ แพททริค มูคาเซล ร่วมพิธี

Photo.jpg