Lazada

เซ็นทาราประกาศกลยุทธ์สีเขียวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าพร้อมบรรลุแผนระยะยาวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการลดใช้พลังงานและการใช้น้ำลง 20%

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวเพื่อร่วมรับมือกับปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
เซ็นทาราได้วางแนวทางการปฏิบัติการระดับองค์กรไว้ในระยะเวลา 10 ปี โดยมีเป้าหมายที่สามารถตรวจสอบและวัดผลได้ 4 ประการ อันประกอบด้วย การลดการใช้พลังงานและการใช้น้ำลงกว่าร้อยละ 20 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดปริมาณขยะที่ถูกทำลายด้วยการฝังกลบบนผืนดิน
และเพื่อให้บรรลุแผนงานที่ตั้งใจ เซ็นทาราได้ผลักดันโปรเจ็คในการติดตั้งแผงพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ และติดตั้งระบบมาตรวัดคุณภาพสูงเพื่อใช้จัดการระบบน้ำและการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงระบบตรวจวัดเพื่อการประหยัดพลังงานและระบบให้ความร้อนก็ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยถูกนำไปประยุกต์ใช้กับฝ่ายปฎิบัติการในทุกๆ ส่วนงานที่สามารถพึงทำได้ อีกทั้งยังมีการเคร่งครัดในเรื่องของการจัดการขยะภายในโรงแรมแต่ละแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปริมาณขยะที่เกิดจากอาหารในแต่ละวัน
ภายในปีพ.ศ. 2568 เซ็นทารามุ่งมั่นให้โรงแรมและรีสอร์ททุกแห่งในเครือ ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ และจะยุติการให้บริการพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งอย่างสิ้นเชิง โดยทั้งหมดนี้จะเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงที่มีต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า “เป็นเพราะเราเลือกที่จะตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัว เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำเอามาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง มันไม่ใช่เรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในเฉพาะพื้นที่ที่เรามีโรงแรมและรีสอร์ทตั้งอยู่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าพักให้กับแขกของเราเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ต่อลูกค้า และต่อพนักงานของเราในระยะยาว ฉะนั้นการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงเป็นการนำเอามาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามารวมไว้กับอัตลักษณ์องค์กรของเซ็นทารา ทั้งยังเป็นการเน้นย้ำให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้เข้าใจตรงกัน ในเรื่องของค่านิยมและวิสัยทัศน์ของเซ็นทาราเกี่ยวกับการให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อมในอนาคต”
นอกจากนี้ธีระยุทธยังกล่าวเสริมอีกว่า กลยุทธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเซ็นทารานี้ถูกนำมาใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพันธกิจของแบรนด์ที่กล่าวว่า “ส่งมอบประสบการณ์ความเป็นไทยที่สอดรับกับเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจุดหมายปลายทางทั่วโลกเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคน ด้วยการผสานนวัตกรรมการให้บริการที่แฝงความอบอุ่นแบบครอบครัว และความทุ่มเทของชาวเซ็นทารา ที่พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเซ็นทาราได้ที่
https://investor.centarahotelsresorts.com.