เซอร์เวียร์ เผยโครงการทดลองอินดิโก ระยะที่ 3 เพื่อประเมินยาวอราซิเดนิบในการรักษาเนื้องอกสมองไกลโอมาระดับความรุนแรงต่ำที่มีการกลายพันธุ์ของยีน IDH บรรลุผลลัพธ์หลักด้านอัตราการอยู่รอดโดยโรคสงบ และผลลัพธ์รองด้าน

เซอร์เวียร์ เผยโครงการทดลองอินดิโก ระยะที่ 3 เพื่อประเมินยาวอราซิเดนิบในการรักษาเนื้องอกสมองไกลโอมาระดับความรุนแรงต่ำที่มีการกลายพันธุ์ของยีน IDH บรรลุผลลัพธ์หลักด้านอัตราการอยู่รอดโดยโรคสงบ และผลลัพธ์รองด้าน

PR_product.jpg