เซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ชูหลักสูตร ESP ปั้นให้เรียนนานาชาติได้อย่างมั่นใจและสนุกสนาน

ไฮไลต์หลักสูตร English Support Programme (ESP)
ประเมินความต้องการ อายุ และระดับชั้นของนักเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการเรียน
จัดกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นรายบุคคล 4-8 คาบเรียน เพื่อให้เข้าใจบทเรียนหลักได้เร็วที่สุด
เน้นให้เด็กๆกระตือรือร้นและสนุกสนาน สร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ถ้าเด็กยังไม่คล่องภาษาอังกฤษหรือเรียนหลักสูตร EP, หลักสูตรไทย และไม่ได้เรียนโรงเรียนนานาชาติมาก่อน สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติได้ไหม คำตอบ คือ “ได้” ด้วยหลักสูตร ESP ของ ร.ร. นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ)
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) เผยหลักสูตร ESP เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมา เพื่อตอบรับนักเรียนใหม่ที่ไม่ได้มาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือมาจากหลักสูตร EP และหลักสูตรไทย หรือแม้กระทั่งนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปีที่ยังไม่เคยเข้าเรียนมาก่อน ด้วยการประเมินภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นเรียน แบบประเมินนี้จะสอดคล้องกับมาตรฐานของ CEFR (Common European Framework of Reference) ซึ่งช่วยให้โรงเรียนเข้าใจความต้องการของนักเรียนได้อย่างชัดเจน และช่วยผู้ปกครองในการตัดสินใจว่า ESP นั้นเหมาะกับบุตรหลานหรือไม่
สำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย การประเมินจะดำเนินไปในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติโดยประเมินจากบทสนทนาทั่วไปในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการออกเสียง (Phonics) อย่างเหมาะสม รูปแบบของการสนับสนุนระดับภาษาอังกฤษที่ทางโรงเรียนจัดให้นั้นได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความต้องการ อายุ และระดับชั้นของนักเรียนแต่ละคน
นักเรียนที่เข้าเรียนในระดับชั้น Year 1 ขึ้นไป ทางโรงเรียนฯ ให้การสนับสนุนนักเรียนใหม่ผ่านโครงการ English Support Programme (ESP) โดยจัดเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนที่อยู่กับโรงเรียนมาก่อนแล้วจะได้รับความช่วยเหลือในชั้นเรียนตามความเหมาะสม
สิ่งที่โรงเรียนฯ ให้ความสำคัญคือนักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาตั้งแต่เริ่มแรก โดยเป้าหมายหลักของการเรียน ESP คือการทำให้นักเรียนเข้าถึงบทเรียนหลักได้เร็วที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ นักเรียนจะถูกพาออกมาเรียนภาษาอังกฤษส่วนตัวหรือเรียนในกลุ่มเล็ก ๆ 4 – 8 คาบเรียน
เนื่องจากความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและอังกฤษ จึงทำให้นักเรียนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง ก่อนที่พวกเขาจะพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง ทางโรงเรียนฯ มุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เหมาะสมกับระดับภาษาของนักเรียน ไม่ว่าจะอยู่ในระดับชั้นใด

นักเรียนเข้าใหม่บางคนให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ESP ของเราว่า “หนูได้เรียนรู้วิธีพูดภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและมั่นใจยิ่งขึ้น”
“ผมชอบสร้างโมเดลกล้องและอธิบายวิธีการทำงานของมัน เป็นภาษาอังกฤษ” นักเรียน Year 3
นักเรียนเข้าใหม่บางคนให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ESP ของเราว่า “หนูได้เรียนรู้วิธีพูดภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและมั่นใจยิ่งขึ้น”
“หนูสนุกกับการเรียนคำศัพท์และตื่นเต้นกับการอ่านหนังสือเล่มใหม่ ๆ” นักเรียน Year 3

นอกจากคุณครูที่สอนโปรแกรม ESP แล้ว คุณครูวิชาเฉพาะรวมถึงคุณครูทุกท่านถือเป็นครูสอนภาษาที่มีความสามารถทั้งสิ้น ซึ่งหมายความว่า คุณครูจะให้ความสนใจกับการพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียนทุกคน แม้ว่านักเรียนจะกำลังเรียนวิชาอื่น ๆ อยู่ก็ตาม โรงเรียนฯ จึงสามารถมอบประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาที่สมจริง เหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อจะเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอย่างปัจจุบันซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

“นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษที่ เซนต์สตีเฟ่นส์ ได้เร็วแค่ไหน?”
ประการแรก สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยปกติมักใช้เวลา 2 ปี และอีก 5 ปีในการพัฒนาภาษาทางวิชาการเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการสอบที่สำคัญเช่น การสอบ IGCSE, A-Levels และ IELTS
ร.ร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์มีประสบการณ์ในการแนะนำนักเรียนตลอดเส้นทางการเรียนรู้ภาษานี้ นักเรียนชั้น Year 11 ที่กำลังสอบ Cambridge IGCSE First Language English หลายคนสมัครเรียนกับเราด้วยระดับภาษาอังกฤษเพียงเล็กน้อยเมื่อ4 ปีที่แล้ว และเมื่อจบจากโปรแกรม ESP พวกเขาประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษระดับสูงในช่วงเวลาอันสั้น
นักเรียน Sixth Form ของเราหลายคนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษและอเมริกา หรือแม้แต่นักเรียนที่ไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศซึ่งต้องการคะแนน IELTS ระดับสูง ทางโรงเรียนฯ มีบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการสอนถึงรายละเอียดปลีกย่อยของการสอบ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะเตรียมตัวได้อย่างรอบด้านและสามารถทำคะแนนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้
“ผมได้คะแนน IELTS 8.5 ตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ!” นักเรียน Year 13

หากต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษบุตรหลานของท่านและเปิดประตูใหม่ที่น่าตื่นเต้นในด้านการศึกษาหลักสูตรนานาชาติให้กับพวกเขา โทรหาโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เพื่อพูดคุยอย่างเป็นกันเองและสมัครเรียนได้ที่ โทร. 084-676-0616 หรือ 02-5130270-1 Email: info@sis.edu หรือ Website: www.sis.edu/bangkok

St.Stephen1.jpg