Home PR News เชิญชมLIVE#สิ...

เชิญชมLIVE#สินค้าหม่อนไหมออนไลน์

เชิญชมLIVE#สินค้าหม่อนไหมออนไลน์
ระหว่างวันที่ 28สิงหาคม-13กันยายน2564
พบกับสินค้าเกี่ยวกับหม่อนไหมของผู้ประกอบการ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดอุทัยธานี พบกับสินค้ามากกว่า500รายการ
สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและชมการไลฟ์ได้ที่เพจ หม่อนไหม กาญจนบุรี

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063802547786

500x500.jpg