Home PR News เจอนี่แคร์ ร่...

เจอนี่แคร์ ร่วมกับ ชับบ์สามัคคีประกันภัย และบุรินทร์เจอนี่ ห่วง Super Rider

เจอนี่แคร์ ร่วมกับ ชับบ์สามัคคีประกันภัย และบุรินทร์เจอนี่ ห่วง Super Rider
มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เสริมสร้างกำลังใจจิตอาสา

นายแอนดรูว์ นิสเบ็ท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ ชับบ์ พร้อมด้วย นายบุรินทร์ เหมทัต ผู้จัดการโครงการเจอนี่แคร์และผู้ดำเนินรายการบุรินทร์เจอนี่ มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ให้กับ Super Rider จิตอาสา ซึ่งเป็นอาสาสมัคร ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ทำหน้าที่ส่งยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และความอุ่นใจ ที่ได้เสียสละ ทุ่มเททำงานเพื่อสังคม

“ชับบ์ เห็นถึงความตั้งใจ และความเสียสละ ของ Super Rider จิตอาสา ซึ่งการทำงานส่วนใหญ่จะอยู่บนท้องถนน ที่มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานให้สำเร็จ โดยไม่ต้องมีความกังวล ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ให้เป็นขวัญกำลังใจ กับผู้ปฎิบัติงาน”

สำหรับขอบเขตความคุ้มครอง ได้ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ สำหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ โดยให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญอวัยวะ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป การถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ยังครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงิน 5,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 5 ครั้งตลอดระยะกรมธรรม์ ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ได้รับบัตรประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มจาก ชับบ์ ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องเป็น Super Rider จิตอาสากลุ่มแรก โดยมีอายุตั้งแต่ 15-65 ปี

นายแพทย์ วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กล่าวว่า Super Rider : ภารกิจพาหมอไปหาคนไข้ เป็นแนวคิดที่เขิญชวนฮีโร่นักบิดที่ต้องการเป็นอาสาสมัคร ขับขี่มอเตอร์ไซค์ประสานระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ไปยังห้องแล็บของ สปคม. โดยมีหน้าที่หลักๆ คือ 1) ขนส่งตัวอย่างของผู้ป่วย และอุปกรณ์มายังห้องแล็บของ สปคม. 2) นำส่งกล่องรอดตาย กล่องยา อุปกรณ์ป้องกัน ไปยังผู้ป่วยโควิดถึงบ้าน 3) ส่งยาเมื่อร่วมเข้าระบบแยกกักรักษาที่บ้าน

การขับขี่มอเตอร์ไซต์เพื่อปฏิบัติภารกิจ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ตลอดเวลา สถาบันฯ ขอขอบคุณ โครงการเจอนี่แคร์ บริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และรายการบุรินทร์เจอนี่ ที่เห็นถึงความสำคัญและร่วมกันส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับ Super Rider จิตอาสากลุ่มแรก โดยการทำประกันภัยอุบัติเหตุนี้ จะเป็นการสร้างความมั่นใจ ในการขับขี่และการปฏิบัติงานได้อย่างไม่ต้องกังวล

ทั้งนี้ Super Rider ที่เข้าร่วมงานได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 รวมถึงรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 และอบรมการป้องกันตัวเอง จากเจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมนี้ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ซึ่งจิตอาสาทุกท่านได้ให้ความร่วมมือและร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลัง และจากที่เริ่มดำเนินการสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที ช่วยลดตัวเลขผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตลงได้กว่า 400 ราย

…………………………………………………….

Chubb.jpg