Lazada

“เคหะสุขประชา” ผนึก “ม.เกษตรศาสตร์” พัฒนาหลักสูตรคุณภาพ ยกระดับความรู้ เสริมทักษะประชาชนในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม และกิจการเพื่อสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง ในโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ พร้อมร่วมกันสร้างโครงการฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรมพัฒนาความรู้ โดยจะดึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าสนับสนุนงานวิชาการด้านต่าง ๆ นำสู่การสร้างระบบพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ครบวงจร ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ตวงอัฐ ชัยกิจโกสีย์, ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์, รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้