ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) มอบรางวัลผู้จัดจำหน่ายแห่งปีให้กลุ่มบริษัท P.M.K.

ทีมบริหารงานขาย Hub APMEA Transformer Business Unit ของ Hitachi Energyได้มอบรางวัล 2022 APMEA South Asia Region Distributor of the Year ให้กับกลุ่มบริษัท P.M.K. ที่สามารถดำเนินธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าได้บรรลุเป้าหมายในปีงบประมาณ 2022 โดยกลุ่มบริษัท P.M.K. มีความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนที่ดีกับ Hitachi Energy มายาวนาน รวมถึงการผสมผสานผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า เข้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Power Grids อื่นๆ ในเครือ Hitachi Energy ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์และผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมดที่ Hitachi Energy ได้ตั้งไว้

ทีมงาน Transformer Business Unit จึงได้จัดงานประกาศรางวัลพร้อมมอบโล่รางวัลอย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director, Hitachi Energy (Thailand) Limited มอบโล่รางวัลอันทรงเกียรติให้กับกลุ่มบริษัท P.M.K. โดยมีคุณวิรัตน์ ภัทรเมธากุล ประธานกลุ่มบริษัท P.M.K. , พร้อมด้วยคุณวรินทร์ ภัทรเมธากุล General Manager บริษัท P.M.K Corporation Ltd. และคุณชนะภัทร ภัทรเมธากุล General Manager บริษัท P.M.K Industry Ltd. เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารพาร์ค สีลม ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานหนักและความทุ่มเทของผู้รับเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้เข้าถึงความยิ่งใหญ่ในการดำเนินงานตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา