อ.อ.ป. สนับสนุนและกำลังใจให้ ทสจ.ลำปาง แก้ไขปัญหาไฟป่า – หมอกควัน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,000 ขวด เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ของ “ศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ ทสจ.ลำปาง” โดยมี นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ

500.jpg