อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี 84 ปี โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

(วันนี้) 3 กรกฎาคม 2566 นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร ในฐานะโฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้แทน อ.อ.ป. เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 84 ปี และมอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบทุนกองทุนสวัสดิการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยมี พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี กรุงเทพฯ