อ.อ.ป. ร่วมพิธีเปิด ‘BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต’

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด ภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต” และเยี่ยมชมผลงานเด่นระดับต้นแบบ Best Practice ที่นำมาจัดแสดง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น และยังมีกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ มากมาย ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ โดย: benchamakorn.m

ทางเวป krapalm.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว และการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง หากข่าวมีความผิดพลาด หรือต้องการให้ลบ สามารถแจ้งทีมงานได้