อ.อ.ป. ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.ออป.) นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลห้วยเขย่ง ร่วมถวายกฐินสามัคคี อ.อ.ป. ประจำปี 2565 แด่ พระครูปลัดปรีชา จิรนาโค เจ้าอาวาสวัดวังปะโท่ และพระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้สำหรับทำนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งการจัดทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้มียอดปัจจัยรวมทั้งสิ้น 1,082,883 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) ณ วัดวังปะโท่ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

500.jpg