อ.อ.ป. จัดพิธีเปิดกิจกรรม “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” และเดินรณรงค์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ภายในหน่วยงาน

วันนี้ (14 ก.ค. 66) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่อง“ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” เพื่อสร้างการตระหนักรู้และกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางค่านิยม “4 ป. ปลุก (คุณธรรม) , ปลูก (คุณภาพ) , ปั้น (คุณค่า) , ปัน (ความยั่งยืน) และวัฒนธรรมองค์กร HAPPS ให้กับผู้ปฎิบัติงานภายในสำนักงานกลาง กรุงเทพฯ โดยมี นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และปล่อยขบวนเดินรณรงค์ฯ ไปยังสำนักงานต่างๆ ในส่วนกลาง โดยมีคณะผู้บริหารของ อ.อ.ป. ประกอบด้วย นายประสิทธิ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหารในฐานะโฆษก อ.อ.ป. , นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2 และนายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมกับผู้ปฏิบัติงานของสำนักบริหารกลาง ณ สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ อ.อ.ป. ได้มีการสื่อสารเรื่อง “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” ไปสู่หน่วยงานภูมิภาค เพื่อเป็น การถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

DSC_0327-500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ โดย: benchamakorn.m

ทางเวป krapalm.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว และการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง หากข่าวมีความผิดพลาด หรือต้องการให้ลบ สามารถแจ้งทีมงานได้