อ.อ.ป. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันนี้ (27 กรกาคม 2566) เวลา 09.10 น. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ บริเวณโถงชั้น 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ