Home PR News อาบูดาบีประกา...

อาบูดาบีประกาศยกเลิกมาตรการกักตัว พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วทั่วโลก เริ่ม 5 กันยายน 2564

นักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่ม “Green List” ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ก็เดินทางเข้ากรุงอาบูดาบีโดยไม่ต้องกักตัวได้เช่นกัน

เปิดตัวกระบวนการใหม่ในการตรวจสอบใบรับรองการฉีดวัคซีนทั่วโลก เพื่อรองรับแนวปฏิบัติการเข้าประเทศแบบ “Green Pass”

หลังจากที่ได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการเข้าประเทศที่ทางคณะกรรมการควบคุมดูแลสถานการณ์ฉุกเฉิน วิกฤติ และภัยพิบัติแห่งกรุงอาบูดาบีเพิ่งประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้ กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาบูดาบี (DCT Abu Dhabi) ขอประกาศว่า อาบูดาบีพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและพลเมืองที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วทุกท่านจากทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงนักเดินทางจากประเทศกลุ่ม “Green List” ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยไม่ต้องกักตัวแต่อย่างใด วัคซีนที่เข้าข่ายจะต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) มาตรการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือเอกสารขอยกเว้นการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศ

เพื่อให้ผู้เดินทางจากทั่วโลกเดินทางเข้าอาบูดาบีได้อย่างราบรื่น และเปิดโอกาสให้สัมผัสกับประสบการณ์อันหลากหลายในเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้อย่างปลอดภัยผ่านโครงการ Abu Dhabi Green Pass ทางกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาบูดาบีได้กำหนดขั้นตอนคร่าว ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือเอกสารขอยกเว้นการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศ และรอตรวจสอบเอกสารก่อนเดินทาง 5 วัน ผ่านแอป Federal Authority for Identity and Citizenship (ICA) Smart หรือเว็บไซต์ ica.gov.ae

ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันทาง SMS ซึ่งจะประกอบด้วยลิงก์ไปยังแอป Alhosn และต้องดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนเดินทาง โดยแอป Alhosn จะแสดงสถานะการฉีดวัคซีนและผลการตรวจโควิด-19 แบบ PCR ของผู้ใช้งาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการเปิด Abu Dhabi Green Pass

เมื่อเดินทางถึง นักท่องเที่ยวจะได้รับหมายเลข Unified ID จากฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองหรือผ่านแอป ICA Smart หรือเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้การลงทะเบียนบนแอป Alhosn ครบถ้วนสมบูรณ์ และเมื่อเข้ารับการตรวจโรคแบบ PCR ที่สนามบินแล้ว ผู้เดินทางก็จะเปิดใช้งาน Green Pass ได้ เพื่อให้พวกเขาเข้าสถานที่สาธารณะได้ทุกที่ในกรุงอาบูดาบี

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้พิการ (People of Determination หรือ POD) ที่มีความพิการในระดับปานกลางและรุนแรง จะได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องตรวจโควิด-19 แบบ PCR

เงื่อนไขการเดินทางเข้าสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่ม Green List ที่ฉีดวัคซีนแล้ว

สำหรับแนวปฏิบัติใหม่นี้ นักท่องเที่ยวที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจากทั่วโลกโดยเป็นผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่ม Green List นั้น จะต้องแสดงผลการตรวจ PCR เป็นลบและต้องตรวจโรคก่อนเดินทางออกไม่เกิน 48 ชั่วโมง และต้องตรวจ PCR หนึ่งครั้งที่สนามบินอาบูดาบี นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่จะต้องตรวจ PCR อีกครั้งในวันที่ 6 (นับวันเดินทางเข้าเป็นวันที่ 1) ทั้งนี้ โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นผู้จัดการเรื่องการตรวจโรคในบริเวณดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวก

เงื่อนไขการเดินทางเข้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วจากทุกประเทศ (นอกกลุ่ม Green List)

สำหรับแนวปฏิบัติใหม่นี้ นักท่องเที่ยวที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจากทั่วโลกโดยเป็นผู้ที่เดินทางจากประเทศนอกกลุ่ม Green List นั้น จะต้องแสดงผลการตรวจ PCR เป็นลบและต้องตรวจโรคก่อนเดินทางออกไม่เกิน 48 ชั่วโมง และต้องตรวจ PCR หนึ่งครั้งที่สนามบินอาบูดาบี นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่จะต้องตรวจ PCR อีกครั้งในวันที่ 4 และวันที่ 8 (นับวันเดินทางเข้าเป็นวันที่ 1) ทั้งนี้ โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นผู้จัดการเรื่องการตรวจโรคในบริเวณดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวก

เงื่อนไขการเดินทางเข้าสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่ม Green List ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

นักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่ม Green List ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องกักตัวด้วยเช่นกัน โดยจะต้องแสดงผลการตรวจ PCR เป็นลบและต้องตรวจโรคก่อนเดินทางออกไม่เกิน 48 ชั่วโมง จากนั้นต้องตรวจ PCR หนึ่งครั้งที่สนามบินอาบูดาบี นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังต้องตรวจ PCR อีกครั้งในวันที่ 6 (นับวันเดินทางเข้าเป็นวันที่ 1) และอีกครั้งในวันที่ 9

เงื่อนไขการเดินทางเข้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจากทุกประเทศ (นอกกลุ่ม Green List)

นักท่องเที่ยวจากประเทศนอกกลุ่ม Green List ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จะต้องแสดงผลการตรวจ PCR เป็นลบและต้องตรวจโรคก่อนเดินทางออกไม่เกิน 48 ชั่วโมง จากนั้นต้องตรวจ PCR หนึ่งครั้งที่สนามบินอาบูดาบี นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วันที่บ้านหรือที่โรงแรม (นับวันเดินทางเข้าเป็นวันที่ 1) จากนั้นจะต้องตรวจ PCR ในวันที่ 9 ซึ่งหากผลเป็นลบ การกักตัวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 10

เงื่อนไขการเดินทางเข้าสถานที่สาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยวและพลเมืองทุกคน

เพื่อปกป้องสมาชิกชุมชนและนักท่องเที่ยวในอาบูดาบีให้มากขึ้นไปอีกขั้น ทางกรุงอาบูดาบีได้ประกาศใช้ระเบียบการ “Green Pass” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะอนุญาตให้เข้าสถานที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ก็ต่อเมื่อฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว หรือไม่ก็ได้รับการยกเว้นอย่างเป็นทางการ หรืออายุไม่ถึง 16 ปี

เพื่อรักษาสถานะ “สีเขียว” บนแอป Alhosn ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจำเป็นต้องแสดงผลการตรวจ PCR เป็นลบโดยเพิ่งตรวจในรอบ 30 วันที่ผ่านมา ส่วนผู้ที่ได้รับการยกเว้นอย่างเป็นทางการจำเป็นต้องแสดงผลการตรวจ PCR เป็นลบโดยเพิ่งตรวจในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ขณะที่เด็กอายุไม่ถึง 16 ปีจะได้รับสถานะ “สีเขียว” อัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้ารับการตรวจ

แอป Alhosn จะยอมรับและซิงค์ใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือเอกสารขอยกเว้นการฉีดวัคซีนที่อัปโหลดบน ICA App หรือเว็บไซต์โดยอัตโนมัติตามกระบวนการลงทะเบียน โดยในกรณีที่แอป Alhosn มีปัญหาทางเทคนิค แหล่งท่องเที่ยวในอาบูดาบีจะรับใบรับรองการฉีดวัคซีนของนักท่องเที่ยวบนแอปจากประเทศของพวกเขาหรือรายงานจากทางการ รวมถึงผลตรวจ PCR เป็นลบจากการตรวจที่สนามบินผ่านทาง SMS

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Pass ได้ที่ VisitAbuDhabi.ae, ica.gov.ae และ alhosnapp.ae

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

นักท่องเที่ยวที่ต้องการตรวจสอบสถานะ PCR ของตนผ่าน SMS หรือโทรศัพท์มากกว่าแอปหรือออนไลน์ สามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ทาง

SMS (สำหรับผู้ใช้ etisalat): พิมพ์ R (Unified ID Number) ไปยังหมายเลข 6336 เพื่อดูสถานะล่าสุด
คอลเซ็นเตอร์: (สำหรับผู้ใช้ etisalat): โทร 48(UAE ID Number) # หรือโทร 48(Unified ID Number) # เพื่อดูสถานะล่าสุด
เกี่ยวกับกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาบูดาบี

กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาบูดาบี (DCT Abu Dhabi) ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของกรุงอาบูดาบี เติมเชื้อเพลิงให้เศรษฐกิจก้าวหน้า และช่วยให้กรุงอาบูดาบีบรรลุเป้าหมายระดับสากล กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาบูดาบีทำงานร่วมกับองค์กรที่ทำหน้าที่วางตำแหน่งของอาบูดาบีในฐานะจุดหมายปลางทางชั้นนำระดับโลก เพื่อหลอมรวมระบบนิเวศให้เป็นหนึ่งเดียวโดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในแง่ศักยภาพของอาบูดาบี พร้อมประสานงานและลงทุน มอบโซลูชันล้ำสมัย และใช้เครื่องมือ นโยบาย และระบบที่ดีที่สุดในการสนับสนุนแวดวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

วิสัยทัศน์ของกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาบูดาบีมาจากผู้คน มรดกสืบทอด และภูมิทัศน์ของอาบูดาบี เรามีหน้าที่ในการยกระดับสถานะของอาบูดาบีให้เป็นแหล่งรวมความแน่แท้ นวัตกรรม และประสบการณ์เหนือระดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตที่แฝงอยู่ในความมีมิตรไมตรีจิต ความบุกเบิก และความคิดสร้างสรรค์

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1608290/Abu_Dhabi_Skyline.jpg

1.jpg