อวาด้า กรุ๊ป ลงนาม MoU กับ REC เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนโครงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

~ ในระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นแบบคู่ขนานของการประชุมคณะทำงานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานกลุ่ม G20 ครั้งที่ 4 อวาด้าได้ลงนาม MoU การลงทุนมูลค่า 2.44 พันล้านดอลลาร์ (2 แสนล้านรูปี) เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในช่วง 5 ปีข้างหน้า~

ในระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นแบบคู่ขนานของการประชุมคณะทำงานว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานกลุ่ม G20 (G20 Energy Transition Working Group: ETWG) ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นที่รัฐกัว ประเทศอินเดีย อวาด้า กรุ๊ป (Avaada Group) ผู้นำภาคพลังงานหมุนเวียนของอินเดีย มีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับบริษัทการไฟฟ้าชนบท (Rural Electrification Corporation หรือ REC) ผ่านการทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ข้อตกลงครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มการสนับสนุนครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มีความหลากหลายของอวาด้า ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมสูงถึง 2.44 พันล้านดอลลาร์ (2 แสนล้านรูปี)

อวาด้าเตรียมพร้อมที่จะนำเงินลงทุนจำนวนมากนี้ไปใช้ในการผลักดันโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เป็นนวัตกรรมจำนวนมากมายหลายโครงการทั่วประเทศอินเดียในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โครงการลงทุนบุกเบิกเหล่านี้ครอบคลุมถึงไฮโดรเจนสีเขียวและและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง การผลิตโซลาร์เซลล์ ตลอดจนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และไฮบริด ความพยายามในการดำเนินการเหล่านี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ของอินเดียในเรื่อง ‘อาตฺมนิรภร ภารต’ (Atmanirbhar Bharat) ซึ่งแปลว่า ‘อินเดียที่พึ่งตัวเองได้’ และพันธกิจไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen Mission) ซึ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของอินเดียให้เจริญเติบโต

การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญจาก REC เน้นย้ำให้เห็นถึงความทุ่มเทที่แน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงของอวาด้าที่มีต่ออนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับอินเดีย นับเป็นเวลากว่าทศวรรษที่ REC ได้เพิ่มการสนับสนุนอวาด้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือผ่านวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการพัฒนาของเยอรมนี (KfW) และธนาคารโลก (World Bank) ด้วยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ อวาด้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านพลังงานหมุนเวียนของอินเดีย ซึ่งจะเสริมสร้างบทบาทของบริษัทในฐานะผู้สนับสนุนหลักในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

นายวินิต มิตตัล (Vineet Mittal) ประธานอวาด้า กรุ๊ป กล่าวถึงความสำเร็จครั้งสำคัญครั้งนี้ ว่า “ความร่วมมือครั้งสำคัญกับ REC เป็นสัญลักษณ์ของก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่สู่การพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานของอินเดีย รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของเราในการบ่มเพาะอนาคตที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวของอินเดีย”

เกี่ยวกับ อวาด้า
อวาด้า กรุ๊ป (Avaada Group) เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานครบวงจรในระดับชั้นนำ และกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วสู่การเป็นองค์กร ‘Sand to Green’ ด้วยรูปแบบการทำธุรกิจที่ครอบคลุม อวาด้า ซึ่งบริหารงานโดยนายวินิต มิตตัล ก้าวขึ้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านพลังงานของอินเดีย โดยมี อวาด้า เอนเนอร์ยี่ (Avaada Energy) ซึ่งเป็นธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในเครืออวาด้า บริหารจัดการโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่จำนวนมากมายหลายโครงการทั่วประเทศ ซึ่งการรุกเข้าสู่ธุรกิจไฮโดรเจนและแอมโมเนียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีกลยุทธ์ทำให้กลุ่มบริษัทพร้อมรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อไม่นานมานี้ อวาด้า กรุ๊ป ประสบความสำเร็จในการระดมทุนมูลค่า 1.07 แสนล้านรูปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวในเอเชียและภาคพลังงานหมุนเวียนของอินเดีย โดยบรูกฟิลด์ รีนิวเอเบิล (Brookfield Renewable) ซึ่งลงทุนผ่านทางกองทุนบรูกฟิลด์ โกลบอล ทรานสิชัน ฟันด์ (Brookfield Global Transition Fund หรือ BGTF) ได้ให้คำมั่นว่าจะลงทุนสูงถึง 8.2250 หมื่นล้านรูปีในเครืออวาด้า นอกจากนี้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ซึ่งถือหุ้นในอวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด (Avaada Energy Private Ltd หรือ AEPL) ได้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มทุนโดยการลงทุนเพิ่มเติมอีก 2.475 หมื่นล้านรูปี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
เว็บไซต์: www.avaada.com
ทวิตเตอร์: @avaadagroup
เฟซบุ๊ก: @AvaadaGroup
ลิงก์อิน: @AvaadaGroup