อธิการบดี ม.พะเยา รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ พร้อมด้วย ดร.วรางคณา กล้าจริง อาจารย์ประจำสาขาแพทย์แผนจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทน คุณสันติ เกษมอมรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด เพื่อมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 100,000 ชิ้น โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี
หน้ากากอนามัยดังกล่าวใช้งานสำหรับการป้องกันฝุ่นละออง หมอกควัน และละอองเกสร ทั้งนี้ จะได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทางราชการ รวมถึง นิสิต และหน่วยงาน ที่ต้องการใช้ประโยชน์ต่อไป

Coverข่าว.jpg