หลักสูตร “Increase Sales, Revenue and Profit Through OTAs”

เพียง 4 วัน!! คุณจะเข้าใจการทำงานกับ OTAs อย่างถ่องแท้
กับหลักสูตร “Increase Sales, Revenue and Profit Through OTAs”
อบรมวันที่ 8-9 และ 15-16 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ วิทยาลัยดุสิตธานี
ค่าธรรมเนียมการอบรม 19,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(พร้อมอาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-7218469-70 หรือ Dusit Thani Training Programs
https://dtc.ac.th/event/otas-4-days/