หลักสูตร “กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท”

?ห้ามพลาด
พบกับหลักสูตร “กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท”

ค่าธรรมเนียม 6,900 บาท

?อบรม 5 – 6 มิถุนายน 2564
(ผ่านระบบ microsoft team)
?เวลา 9.30 – 16.30 น.
?สถานที่ : วิทยาลัยดุสิตธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
▶️ Inbox : Dusit Thani Training Program​s
▶️ Email: training@dtc.ac.th
▶️ Line: @ dusit.edu
▶️ ☎️ 02-7218469-72