หลักสูตร”การบริการคนและทีมงานด้วยเทคนิคสมัยใหม่”

พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้เหนือกว่าใคร กลยุทธ์สมัยใหม่ในวงการ HR ที่ไม่เคยมีใครเคยบอกคุณ?
?พบกับหลักสูตร”การบริการคนและทีมงานด้วยเทคนิคสมัยใหม่”
?ทำอย่างไรให้พนักงานต่างวัย ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข? ส่งผลให้งานดีมีคุณภาพสูงสุด!

? อบรมวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564
⏰ เวลา 09.30 – 16.30 น.
? ค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร

▶️ Inbox: Dusit Thani Training Programs
? E-mail: training@dtc.ac.th
? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02 721 8469-72