Home PR News “ส.ส.เอ๋” เตร...

“ส.ส.เอ๋” เตรียมชงรัฐบาลเยียวยาค่าเช่าที่นาช่วงวิกฤติโควิด19 ลั่นทุกปัญหาของประชาชนสำคัญเท่ากัน

นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม พร้อมด้วย ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ และทีมงานผู้ช่วย ส.ส. ลงพื้นที่อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามตรวจดูสถานที่ทำประตูน้ำเปิด-ปิด ช่วงสะพานหางชะโด หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี รวมถึงโครงการระยะยาวที่จะดำเนินการปรับแต่งคูคลองเพื่อใช้กักเก็บน้ำในฤดูแล้งไว้ใช้ทำนา ให้กับเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอำเภอดอนพุด สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเขตอำเภอดอนพุด กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูล จากนั้นนายพีระวิทย์และคณะ ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่บริเวณริมทุ่งนา

“แม้ว่าอำเภอดอนพุดจะเป็นอำเภอเล็กๆ แต่ทุกปัญหาของประชาชน มีความเสมอเท่าเทียมกัน ดังนั้นเราจะรับฟังทุกปัญหาเพื่อนำไปเสนอสู่ทางแก้ไขที่สมบูรณ์ต่อไป รวมถึงจะเตรียมนำเสนอไปยังรัฐบาล ขอให้ช่วยเหลือเรื่องค่าเช่าพื้นที่ทำนาของเกษตรกรในช่วงวิกฤตโควิด19นี้ด้วย” นายพีระวิทย์ กล่าว

71689941-F60E-473B-B50A-990D0A13B949.jpeg