ส.คช. – ททท.ลำปาง ร่วม “เปิดประสบการณ์เล่าเรื่องช้าง” ผ่าน ‘Blogger’ หวังกระตุ้นท่องเที่ยวลำปาง

นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) ให้การต้อนรับ นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง และคณะ Blogger สายท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม “เปิดประสบการณ์เล่าเรื่องช้าง” เพื่อแนะนำให้รู้จักวิถีช้างวิถีควาญ และได้มีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิด ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ ส.คช. อาทิ อาบน้ำกับช้าง, ห้องเรียนของช้าง, จิบชาชมช้าง, เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง, การทำจานใบไม้ และการชมช้างโขลงกับกลุ่มช้างงา

ในโอกาสเดียวกันนี้ ททท. และ ส.คช. ได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของ ส.คช. และจังหวัดลำปาง ณ สถาบัชคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

500.jpg