ส่งต่อความห่วงใย

             ตัวแทนจาก บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ร่วมมอบอาหารผ่านโครงการ “บะหมี่ 1 ห่อ บรรเทาความหิวของพวกเรา” ให้แก่ผู้พักอาศัยในชุมชนตลาดคลองเตย โดยอาหารที่นำมาสนับสนุนในครั้งนี้  เป็นการอุดหนุนร้านค้าที่อยู่ภายในชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเริ่มนำร่องที่ชุมชนตลาดคลองเตยเป็นแห่งแรก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ชุมชนตลาดคลองเตย กรุงเทพฯ