ส่งกำลังใจให้อสม. ร่วมสู้โควิด-19

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมส่งกำลังใจ ห่วงใยกันและกัน โดยมอบผลิตภัณฑ์ Double A Care ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ให้กับคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19