Home PR News สำนักงานพาณิช...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการรถ Mobile พาณิชย์

…บรรยากาศรถ Mobile พาณิชย์ ที่ขนสินค้ามาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาพิเศษ มีสินค้าหลากหลายประเภทให้เลือกซื้อมากมาย โดยจะมีรถบริการสินค้าวิ่งตามจุดต่างๆ แต่ละอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 …😊
สามารถเช็คจุดจำหน่ายสินค้าได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1TWDF0GShYSbRTvO5TOdUfdJxmDD3FNxY/view?usp=sharing

C7955110-D785-4503-AA5E-D0373FB32B91.jpeg