สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ของ ไทยเฮิร์บ

สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ของบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ( ไทยเฮิร์บ ) เป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรแคปซูล ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากองค์การเภสัชกรรม โดยหน่วยงานศูนย์วิจัยพัฒนาและประกันคุณภาพของบริษัทฯ ได้ทำการส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูก การดูแล ตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่ดี ตามมาตรฐาน Thai Herbal Pharmacopeia โดยอายุที่เหมาะสมของฟ้าทะลายโจรสำหรับใช้ทำยาอยู่ที่ 3 เดือนครึ่ง เป็นช่วงเวลาก่อนเริ่มออกดอก ลักษณะของใบใหญ่ สมบูรณ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรมีสารสำคัญมากที่สุด

นอกจากการส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรในการเพาะปลูกฟ้าทะลายโจรแล้ว ยังมีการพัฒนากระบวนการสกัด ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท และผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐาน PIC/s GMP เพื่อให้ได้สารสำคัญของฟ้าทะลายโจรที่มีประสิทธิภาพ โดยใน 1 แคปซูลของผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ประกอบด้วย สารสกัดฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีแอนโดรกราโฟไลด์ ไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิกรัม มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการเจ็บคอ รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง

ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศ ร้านค้าโมเดิร์นเทรด บูธโรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือสั่งได้ที่ Facebook & Line: @herbalshopthailand หรือโทร. 096-250-5089