สัมมนา เทคนิคพยากรณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เทคนิคพยากรณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 )
รายละเอียด
-การประมาณการอายุขัย การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
-การคาดการณ์กำไร-ขาดทุน
-ทำธุรกิจต้องรู้จักวัดความเสี่ยง
-กำหนดราคาโรงแรมที่พึงซื้อขาย รู้ราคาสวนยางลิ้นจี่ตามอายุต้น
-ตั้งราคาขาย-พื้นที่เช่าในห้าง
-พยากรณ์ยอดขาย+ตั้งราคาบ้านตลอดซอย ยุคสมัยเก่า กระบวนทัศน์ใหม่
-ฮวงจุ้ยไม่ดีด้อยค่าไปเท่าไหร่ ค้นคว้าอดีตเพื่อค้นพบอนาคต
-กฎแห่งความคาดหวัง วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์

ผู้บรรยาย
อ. ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์
ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์
ประธานกรรมการ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
ทุกคนเรียนได้ง่ายไม่ใช้โปรแกรมซับซ้อนใด

e0b8aae0b8b1e0b8a1e0b8a1e0b899e0b8b2-e0b980e0b897e0b884e0b899e0b8b4e0b884e0b89ee0b8a2e0b8b2e0b881e0b8a3e0b893e0b98c-4_e0b992e0b992e0b991e0b992e0b991e0b994_0.jpg