สัมมนา: เทคนิคพยากรณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 4

รายละเอียด
เทคนิคพยากรณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

การประมาณการอายุขัย การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การคาดการณ์กำไร-ขาดทุน ทำธุรกิจต้องรู้จักวัดความเสี่ยง กำหนดราคาโรงแรมที่พึงซื้อขาย รู้ราคาสวนยางลิ้นจี่ตามอายุต้น ตั้งราคาขาย-พื้นที่เช่าในห้าง พยากรณ์ยอดขาย+ตั้งราคาบ้านตลอดซอย ยุคสมัยเก่า กระบวนทัศน์ใหม่
ฮวงจุ้ยไม่ดีด้อยค่าไปเท่าไหร่ ค้นคว้าอดีตเพื่อค้นพบอนาคต กฎแห่งความคาดหวัง วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์

**ทุกคนเรียนได้ง่ายไม่ใช้โปรแกรมซับซ้อนใด**

e0b8aae0b8b1e0b8a1e0b8a1e0b899e0b8b2-e0b980e0b897e0b884e0b899e0b8b4e0b884e0b89ee0b8a2e0b8b2e0b881e0b8a3e0b893e0b98c-4_e0b992e0b992e0b990e0b998e0b992e0b999_0.jpg