สัมมนาออนไลน์เต็มรูปแบบ “ครอบครัวมีสุข ในยุคโควิด-19”

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในทั่วโลก ประเทศต่างๆ ล้วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประเทศไทยเราเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทั้งวิกฤตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ชีวิต มีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิต ทำอย่างไรครอบครัวไทยจะสามารถเป็นทั้งวัคซีน ภูมิต้านทาน และพลังใจที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดการสัมมนาออนไลน์เต็มรูปแบบหัวข้อ “ครอบครัวมีสุข ในยุคโควิด-19” ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.ภายใต้โครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน”
การสัมมนาออนไลน์ท่านจะได้รับชมการปาฐกถาพิเศษ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา การค้นหาคำตอบในประเด็นครอบครัวจะมีสุขได้อย่างไรในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ ? โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.นพ.กระแส ชนะวงศ์, พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา และ ดร.รณชิต พุทธลา
และขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ล้านครอบครัวมีสุข” โดยการแบ่งปันรูปภาพครอบครัวที่สื่อถึงความรัก ความอบอุ่น ความประทับใจ ครอบครัวของท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการณรงค์นี้ได้
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ของครอบครัวครั้งนี้
• ช่องทางร่วมแบ่งปันรูปภาพครอบครัว กิจกรรมรณรงค์ล้านครอบครัวมีสุข
https://www.facebook.com/millionfamily
• ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://forms.gle/AohACi12E4LNZKqq9
• ช่องทางรับชมการสัมมนาออนไลน์ “ครอบครัวมีสุข ในยุคโควิด-19”
วันที่ 6 มีนาคม 25 https://www.youtube.com/channel/UC0S1h0jySLX-5OLmpMbf7xw/featured