Lazada

สร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เตรียมพร้อมด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในปัจจุบันอากาศแปรปรวนทำให้เป็นตัวเร่งการเกิดโรคได้ง่ายขึ้น ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยสาเหตุการเสียชีวิตมาจากภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ คือ โรคปอดอักเสบ ซึ่งอาจส่งผลทำให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีภาวะแทรกซ้อน และเสียชีวิตได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ทั้งนี้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ รพ. บี.แคร์ฯ ขอแนะนำแพ็กเกจสร้างภูมิคุ้มกัน ดังนี้
• วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (1 เข็ม) ราคา 950 บาท
• วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (1 เข็ม) + วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (1 เข็ม) ราคา 3,290 บาท
สามารถเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ Click >> https://www.bcaremedicalcenter.com/promotion-detail/121
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารบัณดารี โทร. 02 532 4444 ต่อ 1130, 1227 และกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วัน