Lazada

สรพ. ร่วมกับ บี. บราวน์ และ GIZ มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาล ฝ่าวิกฤติโควิด-19

20 พฤษภาคม 2564 / กรุงเทพฯ – นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อม มร.ไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ SOFTA-GEL จำนวน 6,720 ขวดให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผ่านโครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ

การส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานพยาบาล อีกทั้งเป็นการให้กำลังใจและแทนคำขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางแพทย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำงานเพื่อประชาชนด้วยความทุ่มเทและเสียสละ เพื่อให้ประเทศไทยผ่านวิกฤติการณ์นี้ไปได้อย่างเร็วที่สุด

“การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่รุนแรงกว่ารอบแรกมาก จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้นเพิ่มสูงกว่าเดิมอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนัก และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ดังนั้นเราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการสนับสนุนเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพสูงให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาล 62 แห่งในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างหนัก นอกจากนี้ สรพ.ก็ได้ร่วมออกแบบจัดทำข้อมูลความรู้แบบ e-leaning เรื่องการทำความสะอาดมือที่ถูกต้องและการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหรือ PPE เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วย” นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) กล่าว

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในขณะที่การระบาดของไวรัส โควิด-19 ยังมีต่อเนื่อง บริษัท บี. บราวน์จึงได้ผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ SOFTA-GEL ที่มีคุณภาพและผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 14476 ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม ซึ่งรวมถึงไวรัสโคโรนา ทั้งยังผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 1500 ขององค์การอนามัยโลก และมาตรฐาน EN 1276 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทำให้บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของคนไทย”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า “วันนี้ต้องขอขอบคุณ สรพ. บริษัท บี. บราวน์ และ GIZ เป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบ SOFTA-GEL ซึ่งเป็นเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก จึงมีความจำเป็นที่ต้องดูแลสุขอนามัยเป็นอย่างดี ในส่วนของบุคลากร ประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยเอง ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ และการใช้เจลแอลกอฮอล์ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะกระจายให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้ สำหรับการส่งมอบครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มจำนวนเจลแอลอฮอล์ให้มีทั่วถึงในโรงพยาบาลด้วย เนื่องจากเรามีบุคลากรและผู้ป่วยมากกว่า 4,000 คนต่อวัน และทำให้ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้”

โครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ ภายใต้ความร่วมมือของ สรพ. บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด และ GIZ ขอสนับสนุนการต่อสู้โควิด-19 และรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยหมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนในสถานที่แออัด รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เพราะการดูแลสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้

สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่

โครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
ปริยา วงศาโรจน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
โทรศัพท์ 02-661-9273 ต่อ 114
อีเมล pariya.wongsarot@giz.de