Lazada

สมาพันธ์ตับอักเสบโลกรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบ หลังผลวิจัยชี้ไวรัสตับอักเสบบีและซีเสี่ยงก่อมะเร็งยิ่งกว่าการสูบบุหรี่วันละซอง

เนื่องในวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี สมาพันธ์ตับอักเสบโลก (World Hepatitis Alliance) ได้ร่วมมือกับเครือข่ายทั่วโลกที่ประกอบด้วยสมาชิก 323 ราย ในกว่า 100 ประเทศ จัดแคมเปญรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ระดับโลก “We’re not waiting” หรือ “เราไม่รอ” เพื่อเร่งต่อสู้กับโรคไวรัสตับอักเสบ หนึ่งในโรคและวิกฤตสุขภาพที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งคร่าชีวิตผู้ป่วยทุก ๆ 30 วินาที แต่กลับถูกละเลยมากที่สุด

ผลวิจัยใหม่ที่มูลนิธิศูนย์วิเคราะห์โรค (Center for Disease Analysis (CDA) Foundation) ได้นำเสนอในการประชุมสมาคมยุโรปเพื่อการศึกษาตับ (EASL Congress) [1] แสดงให้เห็นว่า ไวรัสตับอักเสบบีและซีมีโอกาสก่อมะเร็งสูงในอวัยวะและตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกาย โดยมีรายงานว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี “มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งใกล้เคียงหรือสูงกว่าคนที่สูบบุหรี่วันละซอง” จึงสรุปได้ว่าไวรัสตับอักเสบบีและซี “ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นการติดเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็ง และแนวปฏิบัติสากลก็ควรพิจารณาใหม่เช่นเดียวกัน”

ผลสำรวจเมื่อเร็ว ๆ นี้ [2] โดยสมาพันธ์ตับอักเสบโลก พบว่า คนทั่วโลกเกือบครึ่งหนึ่ง (42%) ไม่ทราบว่าไวรัสตับอักเสบเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของโรคมะเร็งตับ ขณะที่เกือบสามในสี่ (74%) ของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่า การได้รับรู้ว่าตับอักเสบเป็นสาเหตุของมะเร็งตับทำให้มีแนวโน้มที่จะเข้ารับการตรวจมากขึ้น และมากกว่าสี่ในห้า (82%) มีแนวโน้มที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้น

ทั้งนี้ ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีมากกว่า 350 ล้านคน [3] ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1.1 ล้านคนในแต่ละปี [4] และภายในปี พ.ศ. 2583 คาดว่าผู้เสียชีวิตจากโรคไวรัสตับอักเสบจะสูงกว่าผู้เสียชีวิตจากเอชไอวี มาลาเรีย และวัณโรครวมกัน [5]

คุณดันจูมา อัดดา (Danjuma Adda) ประธานสมาพันธ์ตับอักเสบโลก กล่าวว่า

“ทุก ๆ ปี มีผู้เสียชีวิตจากโรคตับอักเสบมากกว่าล้านชีวิต ในปี 2566 นี้ แนวคิดของการรณรงค์วันตับอักเสบโลกคือ “We’re not waiting” หรือ “เราไม่รอ” เพื่อเรียกร้องให้เร่งกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบเดี๋ยวนี้ และสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการตรวจและรักษาโรคสำหรับกลุ่มคนที่จำเป็นจริง ๆ โดยทุกวันนี้ บุคคลและชุมชนทั่วโลกต่างกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองและสังคมรอบตัว ซึ่งเราชื่นชมในส่วนนี้ และขอเรียกร้องให้ดำเนินการมากยิ่งขึ้นต่อไป เราไม่รอให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่เรากำลังต่อสู้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น”

คุณโฮมี ราซาวี (Homie Razavi) กรรมการผู้จัดการของมูลนิธิศูนย์วิเคราะห์โรค กล่าวว่า

“การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีเป็นโรคระบาดเงียบ การติดเชื้อไวรัสเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง แต่เนื่องจากผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการใด ๆ จนกระทั่งสายเกินไป การติดเชื้อส่วนใหญ่จึงไม่มีใครสังเกตเห็น เราทุกคนจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงสูงของการเกิดมะเร็งอันเป็นผลมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา เพราะการรักษาสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ถึง 85% หรือมากกว่านั้น”

สามารถดูแหล่งข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดได้ที่ https://www.worldhepatitisalliance.org/news/hepatitis-b-and-c-cause-significantly-higher-cancer-risk-than-smoking-a-daily-pack-of-cigarettes/

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ ทาจินเดอร์ ทีวานา (Tajinder Tiwana) โทร: +44(0)7715339193 อีเมล: contact@worldhepatitisalliance.org