สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับผู้แทนอิสตันบูลเคมีภัณฑ์และสมาคมผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เคมีแห่งอิสตันบูล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับผู้แทนอิสตันบูลเคมีภัณฑ์และสมาคมผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เคมีแห่งอิสตันบูล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุม PTT Group ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

จากซ้ายไปขวา

1.คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล – รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.คุณอรินทร์ จิรา – รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3.คุณแซรัป แอร์ซอย – เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจําประเทศไทย
4.คุณเจมิล ชาคาร์ – ที่ปรึกษาการค้ากิตติมศักดิ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยและคณะกรรมการอิสตันบูลเคมีภัณฑ์และสมาคมผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เคมี

ภาพข่าว-1.jpg