สพอ. จัดหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (Boiler) ประจำปี 2564

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้ อบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม มจพ. กรุงเทพฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 19-24 เมษายน 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 14-19 มิถุนายน 2564 รุ่นที่ 4 วันที่ 12-17 กรกฎาคม 2564 รุ่นที่ 5 วันที่ 16-21 สิงหาคม 2564 รุ่นที่ 6 วันที่ 4-9 ตุลาคม 2564 และรุ่นที่ 7 วันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2564 อบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1 วันที่ 22-27 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 17-22 พฤษภาคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 5-10 กรกฎาคม 2564 รุ่นที่ 4 วันที่ 23-28 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 5 วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2564
หัวข้อการอบรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำ โครงสร้าง และส่วนประกอบ ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำและน้ำสำหรับหม้อน้ำ น้ำสำหรับหม้อน้ำ (ต่อ) เชื้อเพลิงและการเผาไหม้/ทฤษฎีการเผาไหม้ การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อน การใช้งาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษาหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หม้อน้ำร้อน และดูงานภาคสนาม และกฎหมายหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สอบมาตรฐาน ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท/คน การอบรมทุกรุ่น รุ่นละ 6 วัน รวม 36 ชั่วโมง ตามกฏหมายกำหนด รับสมัครเข้าอบรม 70 คน/รุ่น
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. โทร. 082-956-4645 ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม โทร. 081-611-6445 โทรศัพท์ 0-2555-2616,0-2555-2617 ที่ Website www.itdikmutnb.com และ E-mail itditrr@gmail.com

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ