Lazada

สปสช.กทม.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการระดับเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ประจำปี 2564

สปสช.กทม.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการระดับเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ประจำปี 2564
โดยการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook (Live) รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม. ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. ร่วมพูดคุยประเด็นการรับฟังความคิดเห็นฯ และรับฟัง 4 นโยบายยกระดับบัตรทอง
1.รักษาทุกที่ ณ เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น 2.ดูแลผู้ป่วยใน ไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว 3.โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหน ก็ได้ที่พร้อม 4.ประชาชนได้รับสิทธิบริการทันที หลังเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ซึ่งผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นมีสิทธิลุ้นรางวัล.

PR1-01.jpg