สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศมาเลเซีย แก่ชุมชนมุสลิมท่าเรือคลองเตยล็อค 1-2-3

(วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564) นายฮัยรุดดิน บิน มัสลัน ที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย คุณสิดทิ อาติกะห์ ฟาติน เลขานุการเอก ฝ่ายการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมมอบผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศมาเลเซีย เพื่อการยังชีพ จำนวนทั้งสิ้น 140 กล่อง ให้แก่ “มัสยิด นูรู้ลฮิดาย่าติ้ลอิสลาม” และ “ชุมชนท่าเรือคลองเตยล็อค 1-2-3” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาหารต่อชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ภายใต้ธีม “Discover Taste of Malaysia” ซึ่งในกล่องบริจาคบรรจุแบรนด์สินค้าพร้อมรับประทานจากประเทศมาเลเซียที่มีจำหน่ายในประเทศไทย อาทิ แบรนด์ Aik Cheong, Julie’s, Hwa Tai, Mister Potato, BOH Tea และ Glinter ในโอกาสนี้ อีหม่าม อนันต์ เดวีเลาะ (ฮัจยี อับดุลเลาะห์) ได้เป็นตัวแทนชุมชนมุสลิมท่าเรือคลองเตยรับมอบกล่องบริจาค และจะนำแจกจ่ายสู่ชุมชนต่อไป

NIK_1263-1.jpg