ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน

สุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินและอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมชุดผลิตภัณฑ์จาก ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดคลองเตย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ในโอกาสครบรอบ 84 ปี ล็อกซเล่ย์ โดยมี นันทน์ธชนม์ สังฆรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองเตยเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดคลองเตย.

LOXLEY1000.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ โดย: ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.ล็อกซเล่ย์

ทางเวป krapalm.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว และการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง หากข่าวมีความผิดพลาด หรือต้องการให้ลบ สามารถแจ้งทีมงานได้