ลู่เหย่ ฟาร์มา จับมือดีซีเอช ออริกา ดำเนินความร่วมมือคู่ค้าการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว และร่วมกันดำเนินโครงการ “เราใส่ใจสุขภาพจิต”

ลู่เหย่ ฟาร์มา มอบสิทธิ์การจำหน่ายและการตลาดแต่เพียงผู้เดียวแก่ดีซีเอช ออริกา สำหรับยาเซโรเควล และเซโรเควล เอ็กซ์อาร์ ในสิงคโปร์
ทั้งสองบริษัทให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันในการยกระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิต โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เราใส่ใจสุขภาพจิต”
ลู่เหย่ ฟาร์มา กรุ๊ป (Luye Pharma Group) บริษัทเภสัชภัณฑ์ระหว่างประเทศซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา การผลิตและจำหน่ายยาเชิงนวัตกรรม ได้เข้าสู่ความสัมพันธ์คู่ค้าการจัดจำหน่ายกับดีซีเอช ออริกา (DCH Auriga) ผู้ให้บริการการบริหารจัดการตลาดแบบบูรณาการในเอเชียที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขของความตกลงดังกล่าวนี้ ลู่เหย่ ฟาร์มา มอบสิทธิ์การจัดจำหน่ายและการตลาดแต่เพียงผู้เดียวแก่ดีซีเอชสำหรับเซโรเควล (Seroquel(R)) ซึ่งเป็นยาควิไทอะปีน ฟิวมาเรท (quetiapine fumarate) สูตรปลดปล่อยตัวยาทันที และเซโรเควล เอ็กซ์อาร์ (Seroquel XR(R)) สูตรปลดปล่อยตัวยาแบบทยอย ในสิงคโปร์ ยาเซโรเควลนี้ ซึ่งใช้สำหรับการรักษาโรคจิตเภทและโรคอารมณ์สองขั้ว (ไบโพลาร์) เป็นที่แนะนำโดยแนวปฏิบัติที่เป็นทางการหลายรายการในทั่วโลก

ความตกลงครั้งนี้ลงนามในสิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองการริเริ่มความสัมพันธ์คู่ค้าอย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังได้ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันในการยกระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิต โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เราใส่ใจสุขภาพจิต” (We Care About Mental Health) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โครงการระดับภูมิภาคดังกล่าวนี้มุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนผู้ป่วย แพทย์ และระบบสุขภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย

ภาวะความผิดปกติทางจิต อย่างเช่น โรคอารมณ์สองขั้ว โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวล ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อสาธารณสุขระดับโลก ข้อมูลจากการสำรวจจากสิงคโปร์ชี้ว่า อัตราความชุกของโรคทางจิตเวชที่พบได้ทั่วไปอยู่ที่ 13.9% ของผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปในท้องถิ่น โดยแสดงแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้น[1] และอัตราความชุกของโรคอารมณ์สองขั้วและโรคจิตเภทอยู่ที่ราว 1.6% และ 1% ตามลำดับ ขณะที่การศึกษาสุขภาพ ประจำปี 2564 (Health Study 2021) ของวันเดอร์แมน ธอมป์สัน (Wunderman Thompson) ชี้ว่า 68% ของชาวสิงคโปร์เชื่อว่าอคติต่อประเด็นสุขภาพจิตมีอยู่จริง[2] จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่เข้ารับความช่วยเหลือทางการแพทย์ยังคงมีอยู่สูง เพราะฉะนั้น การส่งเสริมการป้องกัน การรักษาแต่เนิ่น และการให้คำปรึกษาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยในการกลับสู่สังคมอย่างเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้และลดผลกระทบทางสังคม

เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิต ลู่เหย่ ฟาร์มา และคู่ค้าได้ร่วมกันก่อตั้งโครงการ “เราใส่ใจสุขภาพจิต” ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2563 นอกจากนี้ งานประชุมจิตเวชเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Psychiatry Symposium) ประจำปีซึ่งจัดโดยลู่เหย่ ฟาร์มา สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพ ได้จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จในแต่ละปีนับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา แพทย์กว่า 1,000 รายจาก 10 ประเทศและเขตแดนในเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวนี้ โดยอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการกับโรคจิตเภทและโรคอารมณ์สองขั้ว

“สุขภาพจิตเป็นความท้าทายอย่างมากด้านสาธารณสุขระดับโลกซึ่งต้องใช้การตอบสนองที่มั่นคงและมีเอกภาพจากเราทุกคน โครงการ ‘เราใส่ใจสุขภาพจิต’ ระดับภูมิภาคมุ่งสร้างความตระหนักรู้และขจัดอคติ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทางเลือกการรักษาที่มีอยู่ ตลอดจนเน้นย้ำความสำคัญของการวินิจฉัยพบและการรักษาตั้งแต่เนิ่นสำหรับปัญหาสุขภาพจิต เรายินดีที่ได้ออริกามาเข้าร่วมในโครงการนี้” คุณแอนดี เสี่ยว (Andy Siow) ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ลู่เหย่ ฟาร์มา (ระหว่างประเทศ) กล่าว “ออริกาเป็นผู้จัดจำหน่ายในเอเชียที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ความร่วมมือครั้งนี้จะยิ่งยกระดับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ของลู่เหย่ ฟาร์มา ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่เราขยายความครอบคลุมของตลาดของเราในเอเชียแปซิฟิก เราตั้งตารอที่จะได้ให้บริการยาเชิงนวัตกรรมอิสระมากขึ้นในอนาคตอันใกล้”

“ออริกามุ่งทำให้ยาและโซลูชันบริการสุขภาพระดับแนวหน้าของโลกสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและทันท่วงทีมากขึ้นในทั้งเอเชีย ความร่วมมือการจัดจำหน่ายกับลู่เหย่ ฟาร์มา ในครั้งนี้ช่วยให้ดีซีเอช ออริกา สามารถขยายผลกระทบเชิงบวกของเราต่อผู้ป่วยหลายพันคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความท้าทายด้านสุขภาพจิต” คุณราเจช เซห์กัล (Rajesh Sehgal) รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของดีซีเอช ออริกา กล่าว “เรายังภาคภูมิใจและมุ่งมั่นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เราใส่ใจสุขภาพจิต” ของลู่เหย่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนและลดอคติทางสังคมที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ เราหวังที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันที่แข็งแกร่งและสั่งสมประสบการณ์ในการวางรากฐานสำหรับความร่วมมือที่เข้มแข็งในแง่ของโอกาสที่จะนำผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมอื่น ๆ ของลู่เหย่ ฟาร์มา เข้ามาให้บริการแก่ผู้ป่วยชาวเอเชียต่อไป”

เกี่ยวกับลู่เหย่ ฟาร์มา กรุ๊ป

ลู่เหย่ ฟาร์มา กรุ๊ป (Luye Pharma Group) เป็นบริษัทเภสัชกรรมระดับนานาชาติที่มุ่งทำการวิจัยและพัฒนา ผลิต และจำหน่ายยารักษาโรคที่ทันสมัย บริษัทก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในจีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป โดยมีการพัฒนาสารที่มีศักยภาพในการเป็นยามากกว่า 30 ชนิดในจีน และกว่า 10 ชนิดในต่างประเทศ นอกจากนั้นยังทำการศึกษาสูตรยาใหม่ ๆ เพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลางและโรคมะเร็งทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น บริษัทมีเทคโนโลยีนำส่งยาที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล เช่น ระบบนำส่งยาผ่านไมโครสเฟียร์ ไลโปโซม และทางผิวหนัง ขณะเดียวกัน บริษัทยังคิดค้นนวัตกรรมล้ำสมัยมากมายในเรื่องตำรับยาที่มีตัวยาสำคัญเป็นตัวยาใหม่และแอนติบอดี และพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกในสาขาเซลล์บำบัดและยีนบำบัดด้วย

ลู่เหย่ ฟาร์มา กำลังพัฒนาซัพพลายเชนระดับโลกในโรงงานผลิต 8 แห่ง ซึ่งมีสายการผลิตรวมกันกว่า 30 สาย รวมถึงวางระบบบริหารจัดการคุณภาพ GMP และระบบควบคุมมาตรฐานสากล โดยมีผลิตภัณฑ์กว่า 30 รายการ ครอบคลุมยารักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญอาหาร และโรคอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ครอบคลุมตลาดยาที่ใหญ่ที่สุดอย่างจีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น รวมถึงในตลาดเกิดใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับดีซีเอช ออริกา

ออริกาเป็นผู้ให้บริการการบริหารจัดการตลาดแบบบูรณาการในเอเชียที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ เรามุ่งเชื่อมต่อบริษัทบริการสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลกกับผู้ให้การดูแลรักษาและผู้ป่วยทั่วทั้งเอเชีย ด้วยโซลูชันบริหารจัดการตลาดที่มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิผลซึ่งครอบคลุมกว้างขวาง

เป็นเวลากว่า 50 ปี เราได้ช่วยให้คู่ค้าของเรานำผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์และชีววิทยาศาสตร์ที่สำคัญมาสู่เอเชียด้วยจรรยาบรรณด้านศีลธรรม ความร่วมมือ และความโปร่งใส ด้วยการให้บริการโซลูชันทั้งในเชิงพาณิชย์และโลจิสติกส์ ออริกามีการดำเนินงานในฮ่องกง มาเก๊า จีนแผ่นดินใหญ่ สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ด้วยการยึดมั่นในพันธกิจของเราในการส่งเสริมชีวิตด้วยการดูแลที่มีคุณภาพ เราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กว่า 500 แบรนด์ ณ จุดจำหน่ายกว่า 10,000 แห่ง

อ้างอิง

1. M Subramaniam etc. Tracking the mental health of a nation: prevalence and correlates of mental disorders in the second Singapore mental health study. Epidemiol Psychiatr Sci. 2019 Apr 5;29:e29. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30947763/

2. Wunderman Thompson. Well: Singapore. Taking The Pulse of The National Health. June, 2021.

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1966302/Luye___Auriga_signing_ceremony.jpg

คำบรรยายภาพ – ลู่เหย่ ฟาร์มา และดีซีเอช ออริกา ลงนามในความตกลงคู่ค้าและดำเนินโครงการ “เราใส่ใจสุขภาพจิต” (จากซ้ายไปขวา: คุณราเจช เซห์กัล รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของดีซีเอช ออริกา, คุณแอนดี เสี่ยว ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของลู่เหย่ ฟาร์มา)

Luye-Pharma01.jpg