ร่วมรำลึก ศ.ดร. อำนวย คอวนิช

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และอดีตผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตลอดจนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของ ศ.ดร.อำนวย คอวนิช อดีตผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้ริเริ่มและวางรากฐานงานด้านการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ตลอดจนการทำไม้ และก่อตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างแห่งแรกของโลก ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ อ.งาว จ.ลำปาง ในวาระครบรอบ 26 ปี การถึงแก่กรรม ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ศ.ดร.อำนวย คอวนิช สวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่14 มกราคม 2565

500.jpg