ร่วมถ่ายภาพ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานในเรื่องคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

500.jpg